Lenovo
Zarejestruj zakup
Lenovo Legion

1. Zarejestruj zakup dowolnego produktu Lenovo Legion lub Lenovo Yoga serii 500/700/900 w ciągu 30 dni od momentu zakupu, korzystając z formularza obok.

Zobacz produkty objęte promocją >
Lenovo Legion

2. W przypadku wystąpienia usterki, skorzystaj z naszego Centrum Serwisowego zgłaszając naprawę w systemie door-to-door.

Odwiedź Centrum Serwisowe Lenovo >
Lenovo Legion

3. Jeśli Twój komputer nie zostanie naprawiony w terminie 5 dni roboczych, otrzymasz zwrot wartości zakupu oraz naprawiony sprzęt!

Zobacz regulamin >

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. więcej >mniej >

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej oraz przyznania pakietu serwisowego, w celach podatkowych i rachunkowych, rozpatrzenia reklamacji i dochodzenie roszczeń. W przypadku przyznania pakietu Twoje dane będą przetwarzane także w celu realizacji usługi serwisowej „Lenovo Premium Care", na podstawie zawartej umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci określone prawa: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przeniesienia podanych danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i prawach znajdziesz w Polityce Prywatności. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę.

Klikając w przycisk „zarejestruj zakup” zgadzasz się na przetwarzanie przez Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej oraz przyznania pakietu serwisowego.

* zgoda wymagana
Produkty objęte promocją

Lenovo Yoga

Lenovo Legion

Yoga serii 500

- Yoga 500
- Yoga 510
- Yoga 520
- Yoga 530

Lenovo Legion

Yoga serii 700

- Yoga 700
- Yoga 710
- Yoga 720
- Yoga 730
- Yoga S730
- Yoga C740
- Yoga S740

Lenovo Legion

Yoga serii 900

- Yoga 900
- Yoga 900S
- Yoga 910
- Yoga 920
- Yoga C930
- Yoga C940
- Yoga S940

Lenovo Legion

Lenovo Legion

Laptopy

- Legion Y520
- Legion Y720
- Legion Y530
- Legion Y730
- Legion Y540
- Legion Y740
- Legion Y7000

Lenovo Legion

Komputery stacjonarne

- Legion Y520T
- Legion Y720T
- Legion Y920T
- Legion T530
- Legion T730

Lenovo Legion

Seria Cube

- Legion Y720 Cube
- Legion C530
- Legion C730

FAQ
Aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować zakup produktu promocyjnego (Lenovo Legion lub Lenovo Yoga serii 500/700/900) na stronie lenovopremiumcare.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu promocyjnego, lecz nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Rejestracja zakupu wymaga podania następujących danych: adres email, wskazanie daty zakupu, modelu oraz numeru seryjnego produktu promocyjnego oraz dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu lub wyraźnej fotografii dowodu zakupu.
Uczestnikiem Promocji może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Produkty objęte Promocją będą miały skrócony czas naprawy/wymiany gwarancyjnej w systemie door-to-door do 5 dni roboczych.
Promocją objęte są wszystkie produkty Lenovo Legion oraz laptopy Lenovo Yoga serii 500, 700 oraz 900. Pełna lista dostępna tutaj.
Numer seryjny urządzenia (SN), kod EAN można znaleźć na naklejce na pudełku zakupionego urządzenia.

Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. obejmuje zakup produktów promocyjnych od podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, jeśli nie wypełnimy zobowiązania do skrócenia okresu realizacji gwarancji do 5 dni, możesz ubiegać się o zwrot ceny zakupionego produktu. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest uprzednia rejestracja zakupu produktu promocyjnego zgodnie z regulaminem akcji, a następnie skorzystanie z formularza zwrotu dostępnego na stronie lenovopremiumcare.pl.
Zwrot ceny zakupu będzie płatny w terminie 30 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia, na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu.
Każdy z Uczestników może wziąć udział w promocji dowolną liczbę razy i może zgłosić dowolną liczbę produktów promocyjnych. Zwrot ceny natomiast może nastąpić tylko raz.
Okres 5 dni roboczych na realizację naprawy lub wymiany gwarancyjnej będzie liczony od dnia odebrania produktu przez kuriera wskazanego przez Lenovo, zgodnie z procedurą postępowania serwisowego dostępną na stronie www.support.lenovo.com/pl/pl/ do dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia produktu promocyjnego po wykonanej naprawie bądź wymianie Uczestnikowi Promocji.

Przykład: Jeżeli produkt promocyjny zostanie odebrany przez kuriera w poniedziałek, to pierwszym dniem biegu terminu będzie wtorek, ostatnim zaś poniedziałek w następnym tygodniu.
Numer zgłoszenia serwisowego (REF) można znaleźć na etykiecie transportowej na zwrot urządzenia, otrzymanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu serwisowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się pod adresem: kontakt@lenovopremiumcare.pl

Formularz zwrotu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. więcej >mniej >

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej, przyznania zwrotu ceny produktu oraz w celach podatkowych i rachunkowych, rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń, na podstawie zawartej umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci określone prawa: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przeniesienia podanych danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i prawach znajdziesz w Polityce Prywatności. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę.

Klikając w przycisk „zgłoś zwrot” zgadzasz się na przetwarzanie przez Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych zawartych w formularzu zwrotu w celu prowadzenia akcji promocyjnej oraz przyznania zwrotu ceny produktu.